SAM retornat propietari

SAM retornat propietari

JOB Retornat propietari

JOB Retornat propietari

NEGREY retornat propietari

NEGREY retornat propietari

fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

 

 

 

ANIMAL NO IDENTIFICAT(*)

GOS

RETORNAT DURANT ELS SEGÜENTS 20 DIES DES DE L’ACOLLIDA:

-XIP + GESTIONS BUROCRÀTIQUES + VACUNA DONATIU 50EUROS
-XIP + GESTIONS (SI NO ES VOL VACUNAR) DONATIU 50EUROS

 

-RETORNAT DESPRÉS DE 20 DIES o MÉS D’ACOLLIDA: 
ACOLLIT DURANT 20 DIES o MÉS S CONSIDERA ADOPCIÓ 
- XIP + VACUNES                                                                       DONATIU 90EUROS  


GAT

- XIP + VACUNES                                                                      DONATIU 40EUROS  

 


ANIMAL IDENTIFICAT(*)

GOS

-ACOLLIT DURANT 1 o 2 DIES                                         DONATIU 30EUROS
-ACOLLIT DURANT 10-12 DIES DONATIU 60EUROS

GAT

 

VACUNES                                                                        DONATIU 20EUROS


 EN CAS QUE L’ANIMAL HAGI ESTAT RECOLLIT MITJANÇANT RECOLLIDA NOCTURNA O FESTIVA SUPOSA SUPLEMENT DE DONATIU DE 50EUROS

(*) Les taxes poden variar ja que els actes que impliquen despeses de material i serveis veterinàris estàn subjectes a les modificacions de l’ IVA, en constant revisió i modificació.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animnals

 

 

NIT

Avís ajuntament, recollida gossos trobats zona Mas la Mora del Veïnat La Mora de Viladasens el dia 1 de Març de 2019, sense microxip.

En la revisió veterinària es troba dins la normalitat però apoia amb els dits oberts de davant, es vacuna i desparasita tant internament com externament.  En la següent revisió encara s'observa una mica obre dits EA, de moment no s'ha de fer res, res revacuna i desparasita de nou. En la següent revisió es troba bé, es revacuna i desparasita de nou. Esterilització 05/04/2019.

Aquesta bonica encreuament de pastor alemany és la Nit, una gosseta jove d'aproximadament 3 anys i de tamany gran. La Nit és una gossa que adora l'ésser humà tot i que mostra alguns signes de que no l'ha tractada massa bé, però és molt carinyosa i simpàtica, i és una gossa que n'està molt de la seva persona referent.  És bastant activa i li encanta caminar i olorar-ho tot, als passejos a l'exterior es porta bé i no estira de la corretja. Al pati d'esbarjo li agrada correr junt amb les companyes amb qui s'hi porta bé, i també tenir moments de tranquilitat i calmadament jau a reposar a l'herba. Ara la Nit busca la seva familia adoptiva, que l'estimi i cuidi per sempre, que li regali una nova oportunitat de tornar a estar envoltada de l'entorn familiar. Vols ser tú? Vine un dia a conèixe'l, t'enamorarà!

 

nitt1     nitt2

nitt

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional Info

  • Animal: Gos
  • Tamany: Gran
  • Sexe: Femella
  • Edat: Jove
  • Urgència: Alta
  • Nom: 3 - 3'5 anys aprox.

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.