PETIUA retornada propietària

PETIUA retornada propietària

BOBBY retornat propietari

BOBBY retornat propietari

PANZER-retornat propietari

PANZER-retornat propietari

fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

 

 

 

ANIMAL NO IDENTIFICAT(*)

GOS

RETORNAT DURANT ELS SEGÜENTS 20 DIES DES DE L’ACOLLIDA:

-XIP + GESTIONS BUROCRÀTIQUES + VACUNA DONATIU 50EUROS
-XIP + GESTIONS (SI NO ES VOL VACUNAR) DONATIU 50EUROS

 

-RETORNAT DESPRÉS DE 20 DIES o MÉS D’ACOLLIDA: 
ACOLLIT DURANT 20 DIES o MÉS S CONSIDERA ADOPCIÓ 
- XIP + VACUNES                                                                       DONATIU 90EUROS  


GAT

- XIP + VACUNES                                                                      DONATIU 40EUROS  

 


ANIMAL IDENTIFICAT(*)

GOS

-ACOLLIT DURANT 1 o 2 DIES                                         DONATIU 30EUROS
-ACOLLIT DURANT 10-12 DIES DONATIU 60EUROS

GAT

 

VACUNES                                                                        DONATIU 20EUROS


 EN CAS QUE L’ANIMAL HAGI ESTAT RECOLLIT MITJANÇANT RECOLLIDA NOCTURNA O FESTIVA SUPOSA SUPLEMENT DE DONATIU DE 50EUROS

(*) Les taxes poden variar ja que els actes que impliquen despeses de material i serveis veterinàris estàn subjectes a les modificacions de l’ IVA, en constant revisió i modificació.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animnals

 

 

MOWGLI retornat propietari

MANOLITO retornat propietari

PIC

Siami

XULA retornada propietari

WHITE

PERLA retornada propietària

FOX

MEI

DUC

OUDI

FARA

FIONA

NELA

MICKY retornat propietari

TAF

GEK retornat propietària

PITIT retornat propietària

NINE prereserva

WILLY

CALA retornada propietari

BABOU retornat propietari

RAKO retornat propietari

DRAKO acollida

KIARA

SHILA retornada propietària

TANI

LLUNA

ZEUS Retornat propietari

MOUSE retornat propietari

SPIKE Retornat propietari

Pelussa

MAX

BETH retornada propietari

CINDY reservada

MAX retornat propietària

LOLO

FOSC acollida preadopció

TOBBY retornat propietari

CHAKU Retornat propietari

XISPA Retornada propietari

THOR

Juno

CHISPA retornada propietari

HELDEER retornat propietari

DAKOTA acollida preadopció

GUESS retorn propietaria

ROCCO retorn propietari

TONI

DYWIN retorn propietari

WINDY retorn propietari

HURACAN retorn propietari

DAN retornat propietari

YAGO retornat propietàri

RIHTI retornada propietàri

POPI retornada propeitari

LOLI retornada propietari

PIC Retornat propietari

TRICO Retornat propietari

BEYRON Retornat propietari

MIMBA propietari localitzat

BULL retornat propietari

BRUCE Retornat propietària

SONJIA Retornada propietària

Pàgina 1 de 4

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Ruta