fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animals

 

 

ROCK retornat propietari

XISPA retornada propietari

LIA retornada propietària

ROXY retornada propietari

CHARLY retornat propietària

ASH retornada propietària

Vilma Retornat propietària

DAGA retornat propietari

MERYL retornada propietària

PUMBA retornat propietari

PHIBIE retornada propietaria

BOBY retornat propietari

IGOR acollida

JACKIE retornat propietari

ROCCO retornat propietari

Macu retornat propietari

DAIKO retornat propietari

AIKA retornada propietària

MOWGLI retornat propietari

MANOLITO retornat propietari

XULA retornada propietari

PERLA retornada propietària

MICKY retornat propietari

GEK retornat propietària

PITIT retornat propietària

CALA retornada propietari

BABOU retornat propietari

RAKO retornat propietari

SHILA retornada propietària

ZEUS Retornat propietari

MOUSE retornat propietari

SPIKE Retornat propietari

BETH retornada propietari

MAX retornat propietària

TOBBY retornat propietari

CHAKU Retornat propietari

XISPA Retornada propietari

CHISPA retornada propietari

HELDEER retornat propietari

GUESS retorn propietaria

ROCCO retorn propietari

Pàgina 5 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Video Adopta CCAE