fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animals

 

 

LEIA retorn propietari

YAKO retorn propietari

SET retorn propietari

SPOT retornat a propietari.

FESTUC retornat propietari

TILÍN retornat propietari

ODIN retorn in situ

TROBAT particular

TROBAT particular

GIORGI retornada propietaria

ROCKY (TRO) retornat propietari

TOBY retornat propietari

DINO retornat propietari

TACO retornat propietari

JACKIE retornat propietari

GUS-SPEED retornat propietari

BIMBA retornada propietaria

JENNY retorn in situ

TOBY retorn in situ

DENNY Retornat Propietari

MINI Retornada Propietari

TITO Retornat Propietari

CENDRA retornada propietari

ALF retornat propietari

PINXO i XULA Retorn in situ

TAMBA retornat propietari

NAYACH retornat propietari

KFC retornat propietari

LOLA i BLACK Retorn in situ

VITA retornada propietari

Biju retornada propietari

PANCHO retornat propietari

SIMBA retornat propietari

DELLA Retornat a Propietari

BETTY retornada propietari

FLAPY retornat propietaria

CASH retornat propietari

TANGO retornat propietari

TOC retornat propietari

JOY retornada propietaria

JACKY retornat propietari

LUCY retornada propietaria

ARNOLD retornat propietari

FLICKA escapada!

IGOR retornat propietari

Blanca Retornada propietària

NARCO retornat propietària

RICHI retornat propietari

CHARLY retornat propietaria

LLUNA retornada propietari

LLAMP retornat propietari

NIXI retornada propietari

NEX retornat propietari

NIX retornada propietari

FRIDO retornat propietari

BRUNA retornada propietari

IRIS retornada propietari

VOIK retornat propetari

NEGRO retornat propietaria

LUCA retornat propietari

KENZO retornat propitari

PETITÓ retornat propietari

LLUNA retornada propietari

SISSY retorn propietària

Pàgina 2 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Video Adopta CCAE