BRU Retornat propietari

BRU Retornat propietari

TACAT retornat propietària

TACAT retornat propietària

NUC retornat propietari

NUC retornat propietari

fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

 

 

 

ANIMAL NO IDENTIFICAT(*)

GOS

RETORNAT DURANT ELS SEGÜENTS 20 DIES DES DE L’ACOLLIDA:

-XIP + GESTIONS BUROCRÀTIQUES + VACUNA DONATIU 50EUROS
-XIP + GESTIONS (SI NO ES VOL VACUNAR) DONATIU 50EUROS

 

-RETORNAT DESPRÉS DE 20 DIES o MÉS D’ACOLLIDA: 
ACOLLIT DURANT 20 DIES o MÉS S CONSIDERA ADOPCIÓ 
- XIP + VACUNES                                                                       DONATIU 90EUROS  


GAT

- XIP + VACUNES                                                                      DONATIU 40EUROS  

 


ANIMAL IDENTIFICAT(*)

GOS

-ACOLLIT DURANT 1 o 2 DIES                                         DONATIU 30EUROS
-ACOLLIT DURANT 10-12 DIES DONATIU 60EUROS

GAT

 

VACUNES                                                                        DONATIU 20EUROS


 EN CAS QUE L’ANIMAL HAGI ESTAT RECOLLIT MITJANÇANT RECOLLIDA NOCTURNA O FESTIVA SUPOSA SUPLEMENT DE DONATIU DE 50EUROS

(*) Les taxes poden variar ja que els actes que impliquen despeses de material i serveis veterinàris estàn subjectes a les modificacions de l’ IVA, en constant revisió i modificació.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animnals

 

 

SHENZI

BERN

THOR retornat propietari

BRUCE retornat propietari

BRAZO retornat propietari

MIA retornada propietari

BALU

ELTON

DENIS

DOBBY

ZIVA retornada propietari

JIM

ROCKY-DRACO retornat propietària

PONI acollida

PINA acollida

REX acollida

BRED

CAAC retornada propietari

LLAMP retornat propietari

LILI retornada propietari

XISCA retornada propietari

TONA retornada propietària

PEPE retornat propietària

LEA retornada propietari

TROBAT PARTICULAR

LUNA propietari localitzat

JUNIOR retornat propietari

BRUCE retornat propietari

TROBAT PARTICULAR

MEME retornada propietari

SANS retornat propietarària

WILI retornat propietari

Kiku retornat propietària

ROCKY retornat propietari

XISPA retornada propietari

POWER retornat propietària

PERLA retornada propietari

TRUSCA retornada propietari

HUNTER retornat propietari

TINA retornada propietari

MAIC retornat propietari

SASKIA retornada propietària

JACKI retornat propietària

JESA retornada propietari

SKY retornada propietari

BRAZO retornat propietari

TOP retornat propietària

ILUNA retornada propietària

THAISON retornat propietari

NALA retornada propietari

LARA retornada propietari

BARUC retornat propietari

SANS retornat propiatària

LOLA retornada propietària

RON retornat propietària

GIN DE VEGA SAUCO retornada propietària

THOR retornat propietària

NALA retornada propietari

ZEUS Retornat propietari

POSEIDÓN retornat propietari

ZIYA retornada propietari

LORY retornada propietària

LOLA retornada propietari

TEC retornat propietària

Pàgina 1 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Ruta