fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animals

 

 

THELMA

BELLA retornada propietària

ROCKY propietari localitzat

LLORONA acollida

AMELIE

TINNY

LUPITA

PASTOR propietari localitzat

TOM

PEQUE retornat propietari

VILMA

DAMM retornat propietari

ALLAN retornat propietari

DIABLO retornat propietari

CARLOTA acollida

ANDY

VIOLA retornada propietari

BLACKY

TRASS

NENA retornada propietari

BLACK retornat propietaria

CASS

Neu acollida

PIPPO retornat propietari

HACHIKO retornat propetari

MIKE retornat propiatària

GINGER retornada propietari

BLACK retronat propietari

HANSEL propietari localitzat

DIC retornat propietaria

TROBAT PARTICULAR

CALA retornada propietaria

NOA retornada propietària

DAMA retornada propietari

TOBY retornat propietari

SHENZI retornada propietari

THOR retornat propietari

BRUCE retornat propietari

BRAZO retornat propietari

MIA retornada propietari

ZIVA retornada propietari

ROCKY-DRACO retornat propietària

CAAC retornada propietari

LLAMP retornat propietari

LILI retornada propietari

XISCA retornada propietari

TONA retornada propietària

PEPE retornat propietària

LEA retornada propietari

TROBAT PARTICULAR

LUNA propietari localitzat

JUNIOR retornat propietari

BRUCE retornat propietari

TROBAT PARTICULAR

MEME retornada propietari

SANS retornat propietarària

WILI retornat propietari

Kiku retornat propietària

ROCKY retornat propietari

XISPA retornada propietari

POWER retornat propietària

PERLA retornada propietari

TRUSCA retornada propietari

HUNTER retornat propietari

Pàgina 1 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Ruta