fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animals

 

 

PAU

Fini

NUUK reservat acollida

VERA

LOLO

DIMIR

SASHA

POLINA

TOC

SIRA

KIRA retornada propietària

COCO Retorn in situ

AYALA retornada propietària

RITA retornada propietària

ZEUS retorn propietari

VIOLA retornada propietari

DRAC retornat propietari

BALOO retornat propietària

TOLO retornat propietari

KALI retornat a propietari

ROCKY retornat propietari

BRU retornat propietari

AIX retornat propietari

COSTA retorn propietari

KARL retornat propietat

JOLY retornada propietari

nit retornat propietari

ombra retornat propietari

KID retornat propietari

JAGGER retornat propietari

YAKO retornat a propietari

SIRA retornada propietari

DOLÇ retornat propietari

MIR retornat propietari

RAM retornat propietari

FLOQUET retornat propietari

NEGRET retornat propietari

ANTÓN retornat propietari

CUKCY retornat propietària

LILI (LINDA) retornada propietari

ALFRED retornat propietària

JACKY retornat propietari

GLOK retornada propietari

PULGAS retornat propietari

SNOOPY retornat propietari

ROCKY retornat propietari

ROLLO retornat propietari

RAGNAR retornet propietari

MIKI retornat propietari

SKYE retornada propietari

PENNYKE retornada propietari

TEO retornat propietari

TREISI retornada propietari

XISPA retornada propietari

TOBY retornat propietari

TINO retonat propietari

ROCKY retornat propietari

EMI retornada propietari

RIU retornat propietari

BOBY retornat propietari

TROBADA PARTICULAR retornada

GINEBRA retornada propietari

SULTAN retornat propietari

LUA retornada propietari

Pàgina 1 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Video Adopta CCAE