fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animals

 

 

FLINN

CRIC

EMI

XICU

COL

BLACKI

BALI

AISHA

IRIS propietari localitzat

RIU

BOBY retornat propietari

XICU

ODIN

TROBADA PARTICULAR retornada

GINEBRA retornada propietari

BIG

SULTAN retornat propietari

GINA

SUSAN

LUA retornada propietari

INOA

TURCO retornat propietari

SULTAN retornat propietari

MÈL retornat propietari

XICA

FLOKI

RON retornat propietari

SAM

TARA retornada propietari

LLEÓ retornat propietaria

TINO retornat propietari

ROCK

SANSA

TRUDY

MILY retornada propietari

amis

tula

REICO retornat propietari

CLARC retornat propietari

DRAGO retorn propietari

HADES retorn propietari

DANTE

NARCO

LEIA retorn propietari

YAKO retorn propietari

SET retorn propietari

SPOT retornat a propietari.

FESTUC retornat propietari

TILÍN retornat propietari

ODIN retorn in situ

TROBAT particular

TROBAT particular

GIORGI retornada propietaria

ROCKY (TRO) retornat propietari

TOBY retornat propietari

DINO retornat propietari

TACO retornat propietari

JACKIE retornat propietari

GUS-SPEED retornat propietari

BIMBA retornada propietaria

JENNY retorn in situ

TOBY retorn in situ

DENNY Retornat Propietari

MINI Retornada Propietari

Pàgina 1 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Video Adopta CCAE