fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animals

 

 

TREISY retornada propietari

RON retorn in situ

LLOPA retorn in situ

NALA retornada propietària

AXEL retornat propietària

KEYLA propietària localitzada

CASPER retornat propietari

LEIRE retornat propietari

TOBY retornat propietari

JACKY retornat propietari

WHISKY retornat propietari

LOKI retornat familiar

MAYA retornat familiar

MIKE retornat propietari

LUCKY retornat propietari

BLACK retorn in situ

MEL retornada propietaria

DRAC retornat propietari

FORCAN retornat propietària

ROCKY retornat propietària

ZURDO Retornat Propietari

PANCHO retornat propietari

THELMA retornada propietària

LOUISE retornada propietària

PUMBA retornat propietari

ROCKO retornat propietari

NEGRET retornat propietari

ZIVA i THOR retorn in situ

TOM retornat propietari

TITUS retornat propietari

TESS retornada propietari

MARA retornada propietari

KIRA retornada propietari

NINA retornada propietari

TOM retornat propietària

TANA retorn in situ

ANTÓN retornat propietària

BUZZ retornat propietària

DIORUM retornat propietari

BIMBA retornada propietaria

BERTA retornada propietària

WENDY retornada propietari

DORA retornada propietària

JACK retornat propietari

RICKI retornat propietari

ARNOLD retornat propietari

NAIRA retornada propietari

MAX retornat propietari

VIELA retornada propietari

TURBO retornat propietari

LILITH retornada propietari

POWER retornat propietària

CERVERUS retornat propietària

THELMA retornada propietari

BELLA retornada propietària

LLORONA tutela ajuntament

PASTOR retornat propietari

PEQUE retornat propietari

DAMM retornat propietari

ALLAN retornat propietari

DIABLO retornat propietari

VIOLA retornada propietari

NENA retornada propietari

BLACK retornat propietaria

Pàgina 3 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Video Adopta CCAE